DRUŠTVO HIŠA - DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ SOCIALNO IZKLJUČENIH SKUPINtelefon: 064 254 150
e-pošta: center.hisa@gmail.com, drustvo.hisa@t-2.si
FB: Društvo Hiša

Konceptu-alna kategorija Operacionalna kategorija Življenjska situacija Generična definicija
Brez strehe (Roofless) 1 Ljudje, ki živijo na prostem, na javnem prostoru (brez zavetja) 1.1 Živeti na javnem ali zunanjem prostoru Spijo pod milim nebom, nimajo 24-urnega dostopa do nastanitve/nimajo bivališča
2 Ljudje, ki živijo v začasnih/nočnih zavetiščih 2.1 Nočna zavetišča Ljudje, ki nimajo stalnega prebivališča, ki uporabljajo za prenočevanje nizkopražna zavetišča
Brez stanovanja (Houseless) 3 Ljudje, ki živijo v zavetiščih za brezdomce 3.1 Hostli/zavetišča za brezdomne
3.2 Začasne nastanitve
3.3 Prehodne podprte nastanitve
Ko naj bi bilo bivanje v zavetišču omejeno na kratek rok
4 Ženske, ki živijo v ženskih zavetiščih/zatočiščih,varnih hišah za ženske 4.1 Nastanitev v ženskem zavetišču Nastanitev v zavetiščih za ženske, zaradi domačega nasilja, ko naj bi bilo bivanja v zavetišču omejeno na kratek rok
5 Ljudje, ki bivajo v zavetiščih/azilih za priseljence 5.1 Začasna namestitev/sprejemni centri
5.2 Nastanitev za priseljenske delavce
Priseljenci v sprejemnih centrih, ali kratkoročne namestitve zaradi njihovega priseljenskega statusa
6 Ljudje, ki so pred odpustom iz institucij 6.1 Kazenske ustanove
6.2 Zdravstvene ustanove (vključno psihiatrične in za obravnavo zasvojenosti)
6.3 Institucije (zavodi in domovi) za otroke
Ko po odpustu ni urejene/zagotovljene namestitve. Ostanejo v obravnavah dalj, kot je potrebno, ker nimajo nastanitve.
Ob izhodu iz ustanove po polnoletnosti ni jasno, kam bi lahko oseba šla.
7 Ljudje z dolgoročno podporo v zvezi z namestitvijo (zaradi brezdomstva) 7.1 Institucionalna oskrba za starejše brezdomce
7.2 Podprte namestitve za nekdanje brezdomce
Dolgotrajna namestitev s podporo za nekdanje brezdomce (ki običajno traja več kot eno leto).
Negotovo(insecure) 8 Ljudje, ki bivajo v negotovih razmerah (brez pravice najema) 8.1 Začasno bivanje pri sorodnikih/prijateljih
8.2 Bivanje brez veljavne (pod)najemne pogodbe
8.3 Nezakonita zasedba zemljišča
Bivanje v običajni namestitvi/stanovanju, a »ne na svojem«. Začasno bivanje s sorodniki/ prijatelji (ne po svoji izbiri)
Bivanje brez pravno urejenega (pod)najemnega statusa
Nezakonita zasedba zemljišča
9 Ljudje, ki živijo v grožnji pred izselitvijo/deložacijo 9.1 Prisilne izvršbe oz. deložacije (iz najemnih)
9.2 Prisilne izvršbe oz. deložacije (iz lastniških)
Ko se izvršijo nalogi za deložacijo
Ko lastniki ne morejo več plačevati obrokov posojil
10 Ljudje, ki živijo pod grožnjo nasilja 10.1 Policijsko zabeleženi primeri Ko se s policijsko dejavnostjo zagotovi varnost žrtev družinskega nasilja
Neprimerno(inadequate) 11 Ljudje, ki živijo v začasnih nekonvencionalnih strukturah 11.1 Mobilni domovi
11.2 Nekonvencionalne stavbe
11.3 Začasne strukture
Ni namenjeno običajnemu domovanju
Zasilna bivališča, bivaki
Pol-stalna bivališča, kolibe
12 Ljudje, ki živijo v neprimernih bivališčih 12.1 Bivališča, ki so neprimerna za bivanje Neprimerno za bivanje
(glede na nacionalno zakonodajo ali standarde)
13 Ljudje, ki živijo v ekstremni prenaseljenosti 13.1 Nad nacionalno normo prenaseljenosti Kar presega nacionalne norme površine ali števila sob

Zadnji update: