DRUŠTVO HIŠA - DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ SOCIALNO IZKLJUČENIH SKUPINtelefon: 064 254 150
e-pošta: center.hisa@gmail.com, drustvo.hisa@t-2.si
FB: Društvo Hiša

Novice


Vir: rtvslo

7.8.2019Pri izvajanju programa za brezdomne osebe nas lahko podprete na različne načine:

7.8.2019


arhiv

Sofinanciranje
Centra za
brezdomne
osebe

CENTER ZA
BREZDOMNE
OSEBE
 • DELOVNA OKUPACIJA: izdelki na stojnici
 • OBISK NOGOMETAŠEV NK RUDAR
 • PROSTOVOLJKA V AKCIJI
 • CVETLICE IZ PAPIRJA NAREDIMO IN PODARIMO
 • ZAJTRK PRVAKOV
 • DELOVNA OKUPACIJA: permakulturni vrt
 • HVALEŽNI ZA NOV PRALNI STROJ
 • DELOVNA OKUPACIJA: sušeni jabolčni krhlji na terenu
 • DELOVNA OKUPACIJA: večino pridelane zelenjave podarimo
 • VRTNARIJA IMPERL POSKRBI ZA PRIJETNO OKOLJE
 • SVETOVNI DAN BREZDOMSTVA '18: Imperlove mačehe so posodile obiskovalke
 • SVETOVNI DAN BREZDOMSTVA '18: dan odprtih vrat
 • SVETOVNI DAN BREZDOMSTVA: srečelov, predstavitev internega časopisa Hot
 • Okrogla miza - namestitvena podpora
 • TUDI MI SMO BILI BOŽIČEK ZA 1 DAN
 • ROČNO IZDELANE JASLICE
 • IZDELAVA VOŠČILNIC
 • OBISK DEDKA MRAZA S SNEŽINKO IN NOVO PODŽUPANJO
 • NAŠA STOJNICA 15. 12. 2018
 • Pohod na Goro Oljko
 • Ogled tekme v Ljubljani
 • Izdelali smo rože za materinski dan
 • In jih z veseljem podelili
 • Obrezovanje drevja
NAMESTITVENA
PODPORA,
PREVENTIVNI
ANTIDELOŽACIJSKI
PROGRAM

za podporo najemnikom, ki lahko zaradi različnih težav izgubijo bivališče - brezplačno, terensko, prilagojeno uporabniku

Ljudje, ki zaradi družbeno-ekonomskih kontekstov ali lastnih dejanj ne zmorejo uspešnega funkcioniranja in zaradi tega živijo ali drsijo v revščino in socialno izključenost, imajo običajno tudi oslabljeno notranjo moč za razreševanje problematike. Moralna in družbena odgovornost nam narekuje, da skupaj iščemo boljše možnosti za vsakogar. Ker pa je uspešnost razvoja programov odvisna od sodelovanja med vsemi nami, smo k debati povabili ključne deležnike - predstavnike Mestne občine Velenje, Centra za socialno delo, Lokalne akcijske skupine in društva Šent. Pridružil se nam bo tudi Bojan Kuljanac, predsednik društva Kralji ulice, in nam predstavil svoje izkušnje s programi namestitvene podpore v Ljubljani in tudi v Mariboru. Namen okrogle mize je podeliti izkušnje z bivanjsko problematiko socialno šibkejših, izraziti mnenje o potrebah po programih namestitvene podpore ter začrtati nadaljnje korake.

O društvu

Društvo Hiša je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju namestitvene podpore in pomoči pri ohranjanju dostojnega življenja ranljivih skupin prebivalstva.

Društvo združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom ali z ostalimi oblikami socialne izključenosti v lokalni skupnosti oz širše.

Glavni cilji društva so:

 • približevanje brezdomske kulture in tematik širši javnosti skozi različne oblike dialoga
 • usposabljanje strokovnjakov in strokovnjakinj ter spremljanje prostovoljcev in prostovoljk na področju dela z ranljivimi skupinami
 • destigmatizacija in dekriminalizacija brezdomstva v lokalni skupnosti ali širše
 • vključevanje brezdomnih v družbo ter omogočanje njihove družbene, ekonomske, kulturne emancipacije
 • spodbujanje oblik samopomoči in samoaktivacije brezdomnih ter drugih ranljivih skupin

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:
 • razvijanje opolnomočenja in zagovorništva ranljivih skupin
 • mreženje in povezovanje
 • razvijanje različnih oblik pomoči brezdomcev in samopomoči brezdomcev v lokalni skupnosti ali širše
 • razvijanje metod in tehnik praktičnega dela na področju dela z ranljivimi skupinami
 • delovanje v smeri izboljševanja življenjskih pogojev brezdomcev v lokalni skupnosti ali širše
 • izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške dejavnosti na področju dela z ranljivimi skupinami
 • spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti brezdomcev na področju kulture, športa, prostovoljstva, ipd.
 • razvijanje sodelovanja, izmenjevanja informacij ter izkušenj s posamezniki ali organizacijami, ki delujejo na področju dela z ranljivimi skupinami.

Kje nas najdete


Zadnji update: