DRUŠTVO HIŠA - DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ SOCIALNO IZKLJUČENIH SKUPINCENTER ZA BREZDOMNE OSEBE

telefon: 064 254 150
e-pošta: drustvo.hisa@t-2.si
FB: Društvo Hišapreventivni podporni program SO-POTNIK

telefon: 068 170 939
e-pošta: sopotnik.hisa@gmail.com
FB: Društvo Hiša

AKTUALNO PROSTOVOLJCI DONACIJE IZ MEDIJEV