SMS DONACIJE
Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo
SOPOTNIK5 na 1919 in prispevali boste 5 EUR
za preventivni podporni program SO-POTNIK.

Več o programu: http://drustvohisa.velenje.si/sopotnik.html
Prispevajo lahko vsi uporabniki mobilnih storitev A1 d. d., T-2 d. o. o. in Telemach d. o. o..
Cena odhodnega SMS-a je obračunana po ceniku izbranega mobilnega operaterja.
A1 d. d., T-2 d. o. o. in Telemach d. o. o. se odpovedujejo vsem prihodkom iz naslova tako poslanih SMS sporočil.

Pravila sodelovanja so objavljena na spletni strani http://drustvohisa.velenje.si/donacije.html