O društvu

Društvo Hiša je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju namestitvene podpore in pomoči pri ohranjanju dostojnega življenja ranljivih skupin prebivalstva.

Društvo združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom ali z ostalimi oblikami socialne izključenosti v lokalni skupnosti oz širše.

Glavni cilji društva so:

 • približevanje brezdomske kulture in tematik širši javnosti skozi različne oblike dialoga
 • usposabljanje strokovnjakov in strokovnjakinj ter spremljanje prostovoljcev in prostovoljk na področju dela z ranljivimi skupinami
 • destigmatizacija in dekriminalizacija brezdomstva v lokalni skupnosti ali širše
 • vključevanje brezdomnih v družbo ter omogočanje njihove družbene, ekonomske, kulturne emancipacije
 • spodbujanje oblik samopomoči in samoaktivacije brezdomnih ter drugih ranljivih skupin

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:
 • razvijanje opolnomočenja in zagovorništva ranljivih skupin
 • mreženje in povezovanje
 • razvijanje različnih oblik pomoči brezdomcev in samopomoči brezdomcev v lokalni skupnosti ali širše
 • razvijanje metod in tehnik praktičnega dela na področju dela z ranljivimi skupinami
 • delovanje v smeri izboljševanja življenjskih pogojev brezdomcev v lokalni skupnosti ali širše
 • izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške dejavnosti na področju dela z ranljivimi skupinami
 • spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti brezdomcev na področju kulture, športa, prostovoljstva, ipd.
 • razvijanje sodelovanja, izmenjevanja informacij ter izkušenj s posamezniki ali organizacijami, ki delujejo na področju dela z ranljivimi skupinami.

RAZMERJE MED PLAČAMI

Osnovna mesečna bruto plača strokovne vodje (najvišja plača v društvu) v letu 2023 znaša 1.964,17 EUR.
Nanjo prejema dodatek za delovno dobo in v primeru dela v manj ugodnem delovnem času (nedelja, praznik) tudi ta dodatek.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo v društvu, ki je v letu 2023 znašala 1.000 EUR, in najvišjo je 1 : 1,96.
Med najvišjo in povprečno plačo v Sloveniji, ki znaša 2.220,95 EUR, pa 1 : 1,13.

Zadnji update: