DRUŠTVO HIŠA - DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ SOCIALNO IZKLJUČENIH SKUPINtelefon: 064 254 150
e-pošta: center.hisa@gmail.com, drustvo.hisa@t-2.si
FB: Društvo Hiša

Novice

Zahvale našim podpornikom:

30.8.2018V Centru za brezdomne osebe bi nujno potrebovali delujoč sušilni stroj. Zmoremo urediti prevoz v Velenju in okolici. Prosimo, pokličite na 064 254 150. Hvala.

8.2.2018Od 1. 1. 2018 velenjski program za brezdomne Center Hiša, sedaj Center za brezdomne osebe, izvaja Društvo Hiša. Zaposleni smo v preteklih letih izkušnje pridobivali pod okriljem zavoda Integra inštitut. Hvaležni za priložnost.

25.1.2018Sofinanciranje
Centra za
brezdomne
osebe


- v Sloveniji je več kot 6800 brezdomnih oseb, vključenih v različne programe
- v zadnjih dveh letih se je povečalo število brezdomcev s težavami v duševnem zdravju in mlajših brezdomcev
- zavetišča za brezdomce so nujna in potrebna, ampak ne rešujejo težave brezdomstva

Vir: rtvslo
 • DELOVNA OKUPACIJA: izdelki na stojnici
 • OBISK NOGOMETAŠEV NK RUDAR
 • PROSTOVOLJKA V AKCIJI
 • CVETLICE IZ PAPIRJA NAREDIMO IN PODARIMO
 • ZAJTRK PRVAKOV
 • DELOVNA OKUPACIJA: permakulturni vrt
 • HVALEŽNI ZA NOV PRALNI STROJ
 • DELOVNA OKUPACIJA: sušeni jabolčni krhlji na terenu
 • DELOVNA OKUPACIJA: večino pridelane zelenjave podarimo
 • VRTNARIJA IMPERL POSKRBI ZA PRIJETNO OKOLJE
 • SVETOVNI DAN BREZDOMSTVA '18: Imperlove mačehe so posodile obiskovalke
 • SVETOVNI DAN BREZDOMSTVA '18: dan odprtih vrat
 • SVETOVNI DAN BREZDOMSTVA: srečelov, predstavitev internega časopisa Hot
 • Okrogla miza - namestitvena podpora
 • TUDI MI SMO BILI BOŽIČEK ZA 1 DAN
 • ROČNO IZDELANE JASLICE
 • IZDELAVA VOŠČILNIC
 • OBISK DEDKA MRAZA S SNEŽINKO IN NOVO PODŽUPANJO
 • NAŠA STOJNICA 15. 12. 2018
 • Pohod na Goro Oljko
 • Ogled tekme v Ljubljani
 • Izdelali smo rože za materinski dan
 • In jih z veseljem podelili
 • Obrezovanje drevja
18. 10. 2018
ob 10. uri v mansardi Vile Bianca


Okrogla miza - namestitvena podpora v lokalni skupnosti - v iskanju rešitev za ranljivejše skupine prebivalstva

Zaradi lažje organizacije zainteresirane prosimo za najavo udeležbe do 15. 10. 2018

Sponzor: Zavarovalnica Triglav


Ljudje, ki zaradi družbeno-ekonomskih kontekstov ali lastnih dejanj ne zmorejo uspešnega funkcioniranja in zaradi tega živijo ali drsijo v revščino in socialno izključenost, imajo običajno tudi oslabljeno notranjo moč za razreševanje problematike. Moralna in družbena odgovornost nam narekuje, da skupaj iščemo boljše možnosti za vsakogar. Ker pa je uspešnost razvoja programov odvisna od sodelovanja med vsemi nami, smo k debati povabili ključne deležnike - predstavnike Mestne občine Velenje, Centra za socialno delo, Lokalne akcijske skupine in društva Šent. Pridružil se nam bo tudi Bojan Kuljanac, predsednik društva Kralji ulice, in nam predstavil svoje izkušnje s programi namestitvene podpore v Ljubljani in tudi v Mariboru. Namen okrogle mize je podeliti izkušnje z bivanjsko problematiko socialno šibkejših, izraziti mnenje o potrebah po programih namestitvene podpore ter začrtati nadaljnje korake.

CENTER ZA BREZDOMNE OSEBE

Center za brezdomne osebe je socialno varstveni program, ki omogoča namestitev, prehrano in psihosocialno podporo. Program se izvaja vse dni v letu, 24 ur na dan. Več informacij si poglejte v zloženki.

V kolikor potrebujete našo podporo:

 • Pokličite kadarkoli - 064 254 150
 • Oglasite se osebno na naslovu Cesta Simona Blatnika 21, Velenje
 • - ob delovnih dneh med 7. in 22. uro
  - ob vikendih in dela prostih dnevih pa med 8. in 12. uro

O društvu

Društvo Hiša je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju namestitvene podpore in pomoči pri ohranjanju dostojnega življenja ranljivih skupin prebivalstva.

Društvo združuje strokovnjake in strokovnjakinje ter druge posameznike in posameznice, ki se ukvarjajo z brezdomstvom ali z ostalimi oblikami socialne izključenosti v lokalni skupnosti oz širše.

Glavni cilji društva so:

 • približevanje brezdomske kulture in tematik širši javnosti skozi različne oblike dialoga
 • usposabljanje strokovnjakov in strokovnjakinj ter spremljanje prostovoljcev in prostovoljk na področju dela z ranljivimi skupinami
 • destigmatizacija in dekriminalizacija brezdomstva v lokalni skupnosti ali širše
 • vključevanje brezdomnih v družbo ter omogočanje njihove družbene, ekonomske, kulturne emancipacije
 • spodbujanje oblik samopomoči in samoaktivacije brezdomnih ter drugih ranljivih skupin

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:
 • razvijanje opolnomočenja in zagovorništva ranljivih skupin
 • mreženje in povezovanje
 • razvijanje različnih oblik pomoči brezdomcev in samopomoči brezdomcev v lokalni skupnosti ali širše
 • razvijanje metod in tehnik praktičnega dela na področju dela z ranljivimi skupinami
 • delovanje v smeri izboljševanja življenjskih pogojev brezdomcev v lokalni skupnosti ali širše
 • izdajateljska dejavnost, publiciranje in spodbujanje založniške dejavnosti na področju dela z ranljivimi skupinami
 • spodbujanje aktivnosti in ustvarjalnosti brezdomcev na področju kulture, športa, prostovoljstva, ipd.
 • razvijanje sodelovanja, izmenjevanja informacij ter izkušenj s posamezniki ali organizacijami, ki delujejo na področju dela z ranljivimi skupinami.

KAKO NAM LAHKO POMAGATE?Pri izvajanju programa za brezdomne osebe nas lahko podprete na različne načine:
 • z aktivnim prostovoljnim delom - veseli bomo vašega klica
 • z donacijo na račun društva št. SI56 6100 0001 7537 462 pri Delavski hranilnici d.d.
 • s članstvom v društvu
 • z darili (vedno so dobrodošle napenjalne rjuhe, moške nogavice, sredstva za delo idr.; radi vidimo, če nas pokličete)
 • s sodelovanjem pri razvoju družbe, ki ne bo poznala besedne zveze "socialno šibkejši"

Kje nas najdete


Zadnji update: